Historisk turtips på Trosterud

Visste du at det finnes en skulpturpark på Trosterud? Eller at den psykiatriske klinikken som åpnet på Trosterud i 1901 var langt forut…