Vet du hvordan gullflyndra klarte å holde seg i live da den tok jernbanen hele veien til Oslo? Eller hvorfor det nye rekreasjonsstedet på Straumen heter «Kølhagan»? 

Den nest sterkeste tidevannsstrømmen i landet befinner seg i sundet mellom Trondheimsfjorden og Borgenfjorden, og har gitt navn til tettstedet. Ved tidevannsstrømmen var det ferjested muligens helt fra kong Sverres tid.

Bli bedre kjent med Straumen i Trøndelag ved å følge turtipset i kartet under. Klikk eller trykk på de ulike punktene i kartet for å finne informasjon, historier og bilder tilknyttet de ulike stedene. Den foreslåtte turen er omtrent 3 kilometer lang og starter på sørsiden av Straumsundet. Turen går blant annet gjennom Muustrøparken, hvor du finner flere av Nils Aas’ skulpturer. 

«Strandstedet har et par hundrede indvaanere, og bygdeveien gaar derigjennem. De øverste huse er lave med udoverhængende torvtag, og græsset gror lige ind i dørstokkene. I et af disse huse — Ole Larsonstuen — boede Per færgemand med sin hustru Margit, en argspik, som mangen gang gjorde det hedt for ham. Per havde et uroligt levebrød. I mange herrens aar havde han skydset folk og heste over sundet og maatte op om natten saasnart det ringtes med færgestedsklokken».

«Staal» (1896), av John Sundfær

Benytt lenken under for å se værvarselet og reiseplanleggeren for å komme deg til startpunktet på turen. 

Arbeidet med turtipset på Straumen pågår kontinuerlig, og tips til kilder, bilder og filmer mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.