Visste du at det finnes en skulpturpark på Trosterud? Eller at Norges største alterteppe befinner seg på Haugerud?

Da drabantbyene reiste seg på Haugerud og Trosterud i 1960- og 70-årene vek gamle tradisjoner plass for nye teknikker innen kunsten, og flere av skolene ble utsmykket med særpregede lekeskulpturer. Mange av kunstverkene på Haugerud og Trosterud er også nært knyttet til områdets historie. I forbindelse med områdeløftet har for eksempel kunstnere og skoleelever laget utsmykkinger som viser til hvordan området har vært, er og kan være.

Opplev noen av kunstverkene på Haugerud og Trosterud ved å følge turtipset i kartet under. Klikk eller trykk på de ulike punktene i kartet for å få informasjon om hvert enkelt verk. Noen av verkene befinner seg innendørs (markert i svart) og tilgang vil derfor avhenge av bygningenes åpningstider. Turen er omtrent 4 kilometer lang, og starter ved Haugerud T-banestasjon og ender i Trosterud T-banestasjon.

«Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på skoler i nærområdet om å lage flere utsmykkinger på Haugerud/Trosterud. Prosjektene gjennomføres i konteksten av både områdeløft og ny reguleringsplan for Trosterud/Haugerud, og inviterer barn og ungdom inn i dialogen om hva området har vært, er og kan være.»

haugerudbekken.no

Kunstverket «Havbølger» ble avduket på Trosterud skole i 1972. Lekeskulpturen, som var utført av Siri Aurdal, hadde plass til 100 barn i aktivitet på overflaten og i hulningene. Manglende vedlikehold førte til at den ble fjernet i 1994. Video: NRK (1975).

I kunstprosjektet «Haugerudbekken» har det blitt laget flere utsmykkinger, blant annet lydverket «Når jeg tenker på vann…» som ble midlertidig installert på Haugerud senter og i drivhuset Dr. Dedichens Grønne Torv på Trosterud i 2019. Under kan du lytte til et utdrag av verket.

Benytt lenken under for å se værvarselet og reiseplanleggeren for å komme deg til startpunktet på turen. 

Bli bedre kjent med området ved å følge de historiske turtipsene på Haugerud og Trosterud.

Arbeidet med turtipsene på Haugerud og Trosterud pågår kontinuerlig, og tips til kilder, bilder og filmer mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.