Visste du at Vestre Grefsen gård også kalles «Nonnegården»? Eller at Synnøve Finden startet ostefabrikk på Grefsenplatået sammen med sin store kjærlighet, Pernille Holmen? 

De første villaene på Grefsenplatået ble bygget i 1934, samme år som trikken ble forlenget fra Storo til Kjelsås. Reguleringsplanen for området bestod av tre hovedelementer: Grefsen kirke i vest, Grefsen brannstasjon i øst og torget på Grefsenplatået. 

Bli bedre kjent med Grefsenplatået i Oslo ved å følge turtipset i kartet under. Klikk eller trykk på de ulike punktene i kartet for å finne informasjon, historier og bilder tilknyttet de ulike stedene. Turen er omtrent 3 kilometer lang og starter ved Vestre Grefsen gård og ender ved Grefsen kapell.

«Langs den nye Kjelsåstrikks tracé er der av Grefsen gård utparsellert et stort areal til villatomter (…) efter reguleringsplanen skal der bli hele 300 hus på arealet når det ad åre er fullt utbygget. Der vil bli en hel villaby der oppe med egne forretninger rundt et lite torv, som efter planene skal ligge på et jorde hvor gresset gror grønt og frodig idag, og adkomsten til byen blir jo så bra som nogen kan ønske sig den, når trikken om en måneds tid eller så begynner å rulle til Kjelsås.»

Aftenposten, onsdag 29. august 1934

Benytt lenken under for å se værvarselet og reiseplanleggeren for å komme deg til startpunktet på turen. 

Bli bedre kjent med området ved å følge de historiske turtipsene på Grefsen og Grefsenåsen.

Arbeidet med turtipset på Grefsenplatået pågår kontinuerlig, og tips til kilder, bilder og filmer mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.