Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum
Foto: Mittet & Co. AS / Nasjonalbiblioteket
Foto: ukjent / Arbark
Foto: Wilhelm Råger / Oslo Museum
Foto: Widerøes Flyveselskap / Helge Skappel / Oslo byarkiv
Foto: Leif Krohn Ørnelund / Oslo Museum
Foto: Anders Beer Wilse / Nasjonalbiblioteket
Foto: Per Adolf Thorén / Oslo Museum
Foto: Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket
Foto: Henrik Ørsted / Oslo Museum

Arbeidet med stikkordene pågår kontinuerlig, og tips mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.