Foto: Oslo Museum
Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Camilla Damgård / Norges Postmuseum
Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Foto: Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket

Arbeidet med stikkordene pågår kontinuerlig, og tips mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.