Foto: «Rådhuset i Oslo» (1950)
Foto: «Norske ingeniører og arkitekter» (1916)
Foto: Oslo Museum
Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum
Foto: «Norske ingeniører og arkitekter» (1916)
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Teigen fotoatelier / DEXTRA Photo
Foto: Camilla Damgård / Norges Postmuseum
Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum
Foto: «Rådhuset i Oslo» (1950)
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Foto: «Vi fra NTH» (1934)
Foto: Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket

Arbeidet med stikkordene pågår kontinuerlig, og tips mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.