Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum
Foto: Riksarkivet
Foto: Sverre Heiberg / Oslo Museum
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Foto: Henriksen & Steen / Ørnelund og Skotaam / Nasjonalbiblioteket
Foto: Johannes Stage / Nasjonalbiblioteket
Foto: Kjell B. Nielsen / Norsk Industriarbeidermuseum
Foto: Francisco Peralta Torrejón

Arbeidet med stikkordene pågår kontinuerlig, og tips mottas alltid med glede. Ta gjerne kontakt her.